FG Athletics 810FG Athletics 57BrysonDavis MMBrysonDavisCalebSwaimDanielTuckerDenverRollinsKennedy MMKennedyKohenEdwardsLeelandGarner MMLeelandGarnerTrevorChatterton MMTrevorChatterton